DANH MỤC

»Electricity - Electronics Điện/điện tử

»GPS Tracking Applications

»GSM - CDMA - WiFi Antenna

»IT - Công nghệ thông tin

»Our Hardware OEM - Designs

»Phụ kiện WiFi - Accessories

»Wiresless Systems - Thiết bị vô tuyến

DANH MỤC: Phụ kiện WiFi - Accessories


Outdoor anten WAE-180GP

WAE-180PA là anten với 18dBi, chịu được thời tiết khắt nghiệt. Với tầm phủ sóng theo hướng (ngang 75 độ, thẳng đứng 55 độ), đặc tính này cho phép anten định hướng và truyền tín hiệu của nó đến khoảng cách xa. Sử dụng WAE-180PA rất thích hợp với thiết bị outdoor Bridge dùng kết nối nối (point-to-point). Đầu nối kiểu(female N-Type) nối với cable RG-213.

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ


Outdoor Anten WAE-085GP

Thiết bị WAE-085 là anten với 8.5 dBi, chịu được thời tiết khắt nghiệt. Với tầm phủ sóng đa hướng làm cho anten làm cho anten rất thích hợp các thiết bị outdoor AP. Đầu nối kiểu(female N-Type) nối với cable RG-213, nếu muốn dùng anten này với indoor AP phải sử dụng cable RG213-SSN và RG316-SNF.

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ


Cable RG-316SNF-30

RG-316SNF là một cable với độ dài 30cm, dùng kết nối thiết bị indoor AP(Access Ponit) với cable RG213(outdoor). Loại cable này có hai đầu nối phân cực ngược nhau, đầu Male Reversed SMA nối với indoor AP, đầu còn lại Female reversed SMA nối tới cable RG213. Một đầu nối thường có độ suy giảm tin hiệu khoảng 0.3 dBi, nếu kết hợp hai đầu nối và 30 cm cable thì cư ờng độ suy giảm tín hiệu 1 dBi

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ


Cable indoor RG316-SS-30

RG316-SS-30 là một cable mỏng với độ dài 30 cm dùng k ết nối thiết bị indoor AP(Access Ponit) với indoor anten . Loại cable này có hai đầu nối phân cực ngược nhau, đầu Male Reversed SMA nối với AP đầu còn lại Female reversed SMA nối tới indoor anten. Thông thường một đầu nối có độ suy giảm tín hiệu khoảng 0.3 dBi, nếu kết hợp hai đầu nối và 30 cm cable thì cường độ suy giảm tín hiệu 1 dBi.

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ


Cable Anten Ngoài Trời RG213-NN-3

RG213-NN là cable dài 3m chịu đựng thời tiết khắt nghiệt, với mục đích sử dụng việc kết nối ngoài trời. Sợi cable này có 2 đầu đực(male N-Type) dùng để nối Thiết bị Outdoor AP(Access Point) với Anten. Khi sử dụng loại cable này cường độ suy giảm tín hiệu rất thấp khoảng 0.5 dBi cho mỗi metter cable. Khi kết hợp 2 đầu nối và cable dài 3m thì độ suy giảm là 2.5 dBi. Trong trường hợp muốn nối với indoor AP, người dùng cần phải trang bị thêm sợi cable RG316-SNF.

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ

Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn