DANH MỤC

»Electricity - Electronics Điện/điện tử

»GPS Tracking Applications

»GSM - CDMA - WiFi Antenna

»IT - Công nghệ thông tin

»Our Hardware OEM - Designs

»Phụ kiện WiFi - Accessories

»Wiresless Systems - Thiết bị vô tuyến

DANH MỤC: Electricity - Electronics Điện/điện tử


UserManual:
VoIP1719 - Dialer

eRouteDialer - Automatic Economy Routing for VoIP 17xx - THIẾT BỊ QUAY SỐ VoIP 171 - 177 - 178 - 179 TỰ ĐỘNG

eRouter Dialer là thiết bị tự động quay số 171 - 177- 178,... mỗi khi khách hàng thực hiện các cuộc gọi đi liên tỉnh hay quốc tế. Với thiết bị này chúng tôi bảo đảm tất cả các cuộc gọi đi liên tỉnh hay quốc tế của quý khách sẽ được tự động chuyển sang dịch vụ điện thoại giá rẻ VoIP 171 - 177 - 178

 Chi tiết

 Hổ trợ

 Liên hệ

Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn