Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
CTY.  TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN

V-ECOM CO.,LTD

Địa chỉ:  12  BAU CAT 3 -  P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại : (+84-8)-8494174    Fax: (+84-8) - 8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn   

URL:  www.vinhhien.net

Contact Person: Mr. Ta Cong Thuan -HP:  +84-913918948

Thông tin về khách hàng
   
Họ và tên*  
Chức danh:
Công ty/Cơ quan công tác:*  
Địa chỉ:*  
Số điện thoại:*  
Số di động:
Fax:
Email:  
 
Thông tin yêu cầu của khách hàng
   
Chủ đề:*  
Nội dung yêu cầu:*
 
 

Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn